Download de Algemene Voorwaarden van connect to innovate 2017.

Download the General Terms and Conditions of connect to innovate 2017.

Let op: indien een bedrijf niet voldoet aan de Algemene Voorwaarden van connect to innovate, behoudt de organisatie zich het recht voor om de prijs van je entreekaart aan te passen en/of je deelname te weigeren. Uiteraard word je hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.